Saädieden (Berber dynastie 1548 - 1660)

Dar Chadia - Saadieden
Begin van de XVIe eeuw, de Saädieden, Berbers komende van de Draa vallei, ontvluchten de christelijke offensieven. Ze komen in opstand tegen de Merinieden en verjagen ze van de macht. Ze richten hun eigen dynastie op, starten een heilige oorlog tegen de Portugezen.
In 1514 heroveren ze Agadir ... Op hetzelfde ogenblik, gaan ze een alliantie aan met de Spanjaarden om zich te verzetten tegen de Ottomaanse opgang!